کشورها: ایتالیا ، فرانسه ، اسپانیا، واتیکان،

شهرها: پاریس ،

دیدنی‌ها: ایفل ، توریستی، مجسمه،

حیوانات: حیوانات، 

جامعه: مردم، ورزش،

هنر: معماری،