مجسمه ای از سگی در حال شیر دادن به توله هایش در واتیکان