دیوارنگاره یا گرافیتی در مسیر رسیدن به موزه ژرژ پمپیدو – مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو پاریس

  • دیوارنگاره ژرژ پمپیدو

    دیوارنگاره یا گرافیتی در مسیر رسیدن به موزه ژرژ پمپیدو – مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو پاریس
    ژرژ پمپیدو
  • فواره تروی

    نمای روبروی از فواره تروی یا فونتانا تروی، آبنمای بسیار زیبا و معروف در رم که شبانه روز هزاران بازدیدکننده را به سمت خود جذب می کند
    فواره تروی