ردیف دوچرخه های اجاره ای قرمز رنگ – میدان کاتالونیا – بارسلون – اسپانیا

  • پاراگلایدرسواری

    پرش از ارتفاعات کِمِر ترکیه و فرود در ساحل دریا – ترکیه
  • دوچرخه های قرمز

    ردیف دوچرخه های اجاره ای قرمز رنگ – میدان کاتالونیا – بارسلون – اسپانیا